Interviewed by Julia Magazine

I just got interviewed by the swedish magazine ‘Julia’. I read ‘Julia’ when I was around 10 years old, so now it’s fun to be in it myself ”a couple” of years later. The magazine will be out 24 April.

Jag blev precis intervjuad av svenska tidningen ‘Julia’. När jag var runt 10 år läste jag ‘Julia’, så det är lite kul att vara med i den själv nu ett antal år senare. Tidningen kommer ut den 24 April.

Stein_UlrikaLinde5_web

Photographer: Josefin Stein

Call from photographer

For the people who don’t know, I’ve been working extra as a commercial model for around 3 years. In the beginning of 2012 i got signed by Stockholmsgruppen. That has always been my number 1 choice of an agency, so that was a great day if i can but i that way!

Now I got a call from a photographer. He was going to do a job for a luxurious hotel and wanted to suggest me for his clients. So now I took a couple of unedited pictures and sent them to him. Almost every time a photographer call they ask you to take pictures by the window (for the light) so they can see that you haven’t changed the hair, lost/gained 100 pounds etc. Now I just wait and crossing my fingers!

För dom som inte vet har jag jobbat extra som kommersiell model de senaste 3 åren. I början av 2012 blev jag signad av Stockholmsgruppen. Det har alltid varit min nr 1 agentur, så det var en bra dag om man säger så! :)

Nu fick jag ett samtal från en fotograf som ska göra ett jobb för ett lyxhotell, och ville föreslå mig. Så nu tog jag några bilder och skickade till honom. Nästan varje gång en fotograf ringer frågar dom om man kan ta lite bilder vid fönstret (för ljuset) så dom kan se att du inte ändrat håret, förlorat/gått upp 50 kg etc. Nu väntar jag bara och håller tummarna!

bild

 Two of the pictures i sent